TTHọ và tênChức vụSĐTEmail
1 Hoàng Công Ái PBT ĐU, Chủ tịch UBND 0969265277 hcai.dakha@kontum.gov.vn
2 Ngô Thế Quỳnh Phó chủ tịch UBND 0367844022 ntbinh.dakha@kontum.gov.vn
3 U Lũy Phó chủ tịch UBND  0384296335 uluy.dakha@kontum.gov.vn
4 A Quang  Chỉ huy trưởng BCHQS  0325521805 aquang.dakha@kontum.gov.vn
5 Nguyễn Xuân Dũng Trưởng công an xã  
6 Nguyễn Viết Hiệu Văn phòng - Thống kê0966269389 nvhieu.dakha@kontum.gov.vn
7 Ngô Thị Thu Sương Văn phòng - Thống kê0986059777 nttsuong.dakha@kontum.gov.vn
8 Lê Thị Thanh Nhàn Văn hóa - Xã hội0919092579 
9 Đỗ Thị Huyền Văn hóa - Xã hội0987534643 dthuyen.dakha@kontum.gov.vn
10 Kiều Thị Nghĩa Tư pháp - Hộ tịch0363320456 
11 Nguyễn Thành Nhân ĐC-NN-XD và MT 0374411379 ntnhan.dakha@kontum.gov.vn
12 Trần Quang Luân ĐC-NN-XD và MT 0987539568 tqluan.dakha@kontum.gov.vn
13 Đỗ Thị Kim Giang Tài chính - Kế toán0942270774 dtkgiang.dakha@kontum.gov.vn
14 Nguyễn Thùy Ngát Tài chính - Kế toán0397412227 ntngat.dakha@kontum.gov.vn
15Dương Văn ĐứcCán bộ Khuyến nông   
16Huỳnh Thị ThaoCán bộ Văn thư - Lưu trữ