THÔNG TIN LIÊN HỆ: ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK LONG

Địa chỉ: Thôn Pa Cheng, xã Đăk Long, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum

Điện thoại: 0260 6508 113 - 0260 6508 114

Email: ubndxadaklong@gmail.com