Chiều ngày 19/12/2022 UBND xã đã tổ chức buổi gặp mặt các giáo phu nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2022